โปรไฟล์: Jeremy20

ชื่อ: Jérémy

ฉัน: ชาย

อายุ: 46 ปี

ประเทศ: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ใช้งานล่าสุด: 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 22-55 ปี

สำหรับ: ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
ฝรั่งเศส

ภาษา:
English

ความสูง:
179 ซ.ม

น้ำหนัก:
73 ก.ก

รูปร่าง:
แข็งแรง

ผม:
สีน้ำตาลแดง

ความยาวผม:
ตัด

ตา:
สีน้ำเงิน

ศาสนา:
ชาวคริสเตียน

ระดับการศึกษา:
ปริญญาโท

สถานภาพ:
แต่งงาน

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันสูบเมื่อเข้าสังคม

ทัศนคติต่อการดื่ม:
บางครั้งบางคราว

I love Thai women, I find them gorgeous!
I also like women of my age, even older...
I am looking for a passionate encounter...short but intense! ;-)

hope to meet you soon!

มองหา: หญิง 22 - 55 ปี

สำหรับ: ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม