Profile: Julianis

VIP

Photo Verified

PLEASE READ THIS PROFILE VERY CARECULLY! IMPORTANT

Name: JULIANIS

I am: Male

Age: 65 years old

Country: Germany, Baden-Wurttemberg, Stuttgart

Last active: 1 hour ago

Looking for: Female 18-50 years old

for: Friendship, Romance

Nationality:
German

Languages:
German, English, French

Height:
182 cm

Weight:
90 kg

Figure:
Normal

Hair:
Bald

Hair length:
Cut

Eyes:
Brown

Ethnic origin:
Europe

Religion:
Agnostic

Academic degree:
University student

Profession:
Retiree

Income:
Less than 100,000 ฿/year

Style:
Free

Marital Status:
Married

Children:
They don't live with me

Smoking Habits:
I don't smoke

Drinking habits:
Occasionally

Zodiac:
Gemini

PLEASE READ THIS PROFILE CAREFULLY - INCLUDING ALL INFORMATIONS ABOUT PARTNERS AND INTERESTS OF THIS PROFILE!!! BELIEVE ME: I AM NOT A SCAMMER AND I DO NOT PLAY !!! I am pleased to talk to nice and lovely women in age between 18 and 50 years, I want to keep the following nice, social and respectful contact with them. I think that women from Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam are very interesting and very beautiful. I do not look just only for erotic affairs, but as a whole for the person of the southeastasian woman, her charisma, her beauty and her character.I like the traditional mind of the southeastasian women for caring the family, but I like a naughty, hot and open mind woman too. I respect every job or work a woman has to do (work in a company, work on countrysite, administratve work, freelancers or working in a bar or hotel). I do not want to hurt anyone. You can ask me everything what you want to know about me!! If it is a problem for a nice woman that I am married, she must not contact me! If it would be no problem, I would be happy about a nice and respectful talking and chat. May be a real date would be possible. I don't answer questions of persons who have no picture of themselves in their profiles.I answer also the ladyboys if they write here to me. It is for me just a matter of respect. I do not give or send money and I do no favour which costs money! A contact is possible to me with line. lf you give me the honour visiting my profile here I will send you a kiss. If anyone want to get knowledge with me, you may write to me. I will not write to anyone at first because of my respect for you! If I don't answer immediatly it depends that I am not the whole time online here. I would like to learn about the southeast asian traditions, especially the traditional families. I also like all children very much, my own and others too!!! Thank you for your patience! 😊🙏

Thailand:
โปรดอ่านโปรไฟล์นี้อย่างละเอียด - รวมถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพันธมิตรและความสนใจของโปรไฟล์นี้ !!! เชื่อฉันสิ: ฉันไม่ใช่คนหลอกลวงและฉันไม่เล่น !!! ฉันยินดีที่ได้พูดคุยกับผู้หญิงที่ดีและน่ารักในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปีฉันต้องการติดต่อกับพวกเขาต่อไปนี้ที่ดีเข้าสังคมและให้เกียรติ ฉันคิดว่าผู้หญิงจากไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามมีความน่าสนใจและสวยงามมาก ฉันไม่ได้มองแค่เรื่องกามเท่านั้น แต่โดยรวมสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสามารถพิเศษความงามและลักษณะนิสัยของเธอฉันชอบจิตใจแบบดั้งเดิมของผู้หญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการดูแลครอบครัว แต่ฉันชอบซุกซน , ผู้หญิงที่ร้อนแรงและเปิดใจด้วย. ฉันเคารพทุกงานหรืองานที่ผู้หญิงต้องทำ (ทำงานใน บริษัท ทำงานนอกสถานที่ทำงานบริหารงานอิสระหรือทำงานในบาร์หรือโรงแรม) ฉันไม่ต้องการทำร้ายใคร คุณสามารถถามฉันได้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับฉัน !! หากเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงแสนดีที่ฉันแต่งงานแล้วเธอต้องไม่ติดต่อฉัน! ถ้ามันจะไม่มีปัญหาฉันก็มีความสุขกับการพูดคุยและสนทนาที่ดีและเคารพ อาจจะเป็นวันจริงก็เป็นไปได้ ฉันไม่ตอบคำถามของคนที่ไม่มีรูปตัวเองในโปรไฟล์ฉันตอบสาวประเภทสองด้วยถ้าพวกเขาเขียนถึงฉันที่นี่ สำหรับฉันเป็นเพียงเรื่องของความเคารพ ฉันไม่ให้หรือส่งเงินและฉันไม่ชอบที่ต้องเสียเงิน! ติดต่อฉันทางไลน์ได้ ถ้าคุณให้เกียรติฉันเยี่ยมชมโปรไฟล์ของฉันที่นี่ฉันจะส่งจูบให้คุณ ถ้าใครอยากได้ความรู้กับผมก็สามารถเขียนถึงผมได้ ฉันจะไม่เขียนถึงใครในตอนแรกเพราะฉันเคารพคุณ! ถ้าฉันไม่ตอบทันทีมันก็ขึ้นอยู่ว่าฉันไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลาที่นี่ ฉันต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะครอบครัวดั้งเดิม ฉันก็ชอบเด็ก ๆ ทุกคนมากทั้งของฉันเองและคนอื่น ๆ ด้วย !!! ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ! 😊🙏

Pord x̀ān porfịl̒ nī̂ xỳāng laxeīyd - rwm t̄hụng k̄ĥxmūl thậngh̄md keī̀yw kạb phạnṭhmitr læa khwām s̄ncı k̄hxng porfịl̒ nī̂ !!! Cheụ̄̀x c̄hạn s̄i: C̄hạn mị̀chı̀ khn h̄lxklwng læa c̄hạn mị̀ lèn!!! C̄hạn yindī thī̀ dị̂ phūd khuy kạb p̄hū̂h̄ỵing thī̀ dī læa ǹā rạk nı ch̀wng xāyu rah̄ẁāng 18 t̄hụng 50 pī c̄hạn t̂xngkār tidt̀x kạb phwk k̄heā t̀x pị nī̂ thī̀ dī k̄hêā s̄ạngkhm læa h̄ı̂ keīyrti c̄hạn khid ẁā p̄hū̂h̄ỵing cāk thịy lāw kạmphūchā læa weīydnām mī khwām ǹā s̄ncı læa s̄wyngām māk c̄hạn mị̀ dị̂ mxng khæ̀ reụ̄̀xng kām thèānận tæ̀ doy rwm s̄ảh̄rạb khn thī̀ pĕn p̄hū̂h̄ỵing xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ khwām s̄āmārt̄h phiṣ̄es̄ʹ khwām ngām læa lạks̄ʹṇa nis̄ạy k̄hxng ṭhex c̄hạn chxb citcı bæb dậngdeim k̄hxng p̄hū̂h̄ỵing xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ nı kār dūlæ khrxbkhrạw tæ̀ c̄hạn chxb suksn, p̄hū̂h̄ỵing thī̀ r̂xn ræng læa peid cı d̂wy. C̄hạn kheārph thuk ngān h̄rụ̄x ngān thī̀ p̄hū̂h̄ỵing t̂xng thả (thảngān nı bris̄ʹạth thảngān nxk s̄t̄hān thī̀ thảngān brih̄ār ngān xis̄ra h̄rụ̄x thảngān nı bār̒ h̄rụ̄x rongræm) c̄hạn mị̀ t̂xngkār thảr̂āy khır khuṇ s̄āmārt̄h t̄hām c̄hạn dị̂ thuk reụ̄̀xng thī̀ khuṇ xyāk rū̂ keī̀yw kạb c̄hạn!! H̄āk pĕn pạỵh̄ā s̄ảh̄rạb p̄hū̂h̄ỵing s̄æn dī thī̀ c̄hạn tæ̀ngngān læ̂w ṭhex t̂xng mị̀ tidt̀x c̄hạn! T̄ĥā mạn ca mị̀mī pạỵh̄ā c̄hạn k̆ mī khwām s̄uk̄h kạb kār phūd khuy læa s̄nthnā thī̀ dī læa kheārph xāc ca pĕn wạn cring k̆ pĕn pị dị̂ c̄hạn mị̀ txb khảt̄hām k̄hxng khn thī̀ mị̀mī rūp tạw xeng nı porfịl̒ c̄hạn txb s̄āw prap̣heth s̄xng d̂wy t̄ĥā phwk k̄heā k̄heīyn t̄hụng c̄hạn thī̀ nī̀ s̄ảh̄rạb c̄hạn pĕn pheīyng reụ̄̀xng k̄hxng khwām kheārph c̄hạn mị̀ h̄ı̂ h̄rụ̄x s̄̀ng ngein læa c̄hạn mị̀ chxb thī̀ t̂xng s̄eīy ngein! Tidt̀x c̄hạn thāng lịn̒ dị̂ t̄ĥā khuṇ h̄ı̂ keīyrti c̄hạn yeī̀ym chm porfịl̒ k̄hxng c̄hạn thī̀ nī̀ c̄hạn ca s̄̀ng cūb h̄ı̂ khuṇ t̄ĥā khır xyāk dị̂ khwām rū̂ kạb p̄hm k̆ s̄āmārt̄h k̄heīyn t̄hụng p̄hm dị̂ c̄hạn ca mị̀ k̄heīyn t̄hụng khır nı txn ræk pherāa c̄hạn kheārph khuṇ! T̄ĥā c̄hạn mị̀ txb thạnthī mạn k̆ k̄hụ̂n xyū̀ ẁā c̄hạn mị̀ dị̂ xxnlịn̒ tlxd welā thī̀ nī̀ c̄hạn t̂xngkār reīyn rū̂ keī̀yw kạb prapheṇī k̄hxng xecheīy tawạnxxk c̄heīyng tı̂ doy c̄hephāa khrxbkhrạw dậngdeim c̄hạn k̆ chxb dĕk «thuk khn māk thậng k̄hxng c̄hạn xeng læa khn xụ̄̀n «d̂wy!!! K̄hx k̄hxbkhuṇ s̄ảh̄rạb khwām xdthn k̄hxng khuṇ! 😊🙏

Cambodia (khmer):
សូមអានពត៌មាននេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ - រួមបញ្ចូលព័ត៌មានទាំងអស់អំពីដៃគូនិងអន្តរកម្មនៃពត៌មាននេះ !!! ជឿខ្ញុំ៖ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងល្បែងទេហើយខ្ញុំមិនលេង !!! ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការនិយាយជាមួយនារីស្រស់ស្អាតនិងគួរឱ្យស្រឡាញ់ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៥០ ឆ្នាំខ្ញុំចង់រក្សាទំនាក់ទំនងស្រស់ស្អាតសង្គមនិងការគោរពជាមួយពួកគេ។ ខ្ញុំគិតថាស្ត្រីមកពីប្រទេសថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់។ ខ្ញុំមើលទៅមិនត្រឹមតែសម្រាប់កិច្ចការដែលស្រពិចស្រពិលនោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សនៃស្ត្រីភាគអាគ្នេយ៍ភាពទាក់ទាញភាពស្រស់ស្អាតនិងចរិតលក្ខណៈរបស់នាង។ ខ្ញុំចូលចិត្តគំនិតបែបប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីនៅភាគអាគ្នេយ៍សម្រាប់ថែរក្សាគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សអាក្រក់។ , ស្ត្រីក្តៅនិងបើកចំហចិត្តផងដែរ។ ខ្ញុំគោរពរាល់ការងារឬការងារដែលស្ត្រីត្រូវធ្វើ (ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការនៅតាមប្រទេសគ្រប់គ្រងការងារអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសឬធ្វើការនៅក្នុងបារឬសណ្ឋាគារ) ។ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកណាទេ។ អ្នកអាចសួរខ្ញុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ដឹងអំពីខ្ញុំ !! ប្រសិនបើវាជាបញ្ហាសម្រាប់ស្ត្រីស្រស់ស្អាតដែលខ្ញុំបានរៀបការនាងមិនត្រូវទាក់ទងខ្ញុំទេ! ប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តចំពោះការជជែកនិងជជែកលេងដ៏ល្អនិងគួរឱ្យគោរព។ អាចជាកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដអាចធ្វើទៅបាន។ ខ្ញុំមិនឆ្លើយសំណួររបស់មនុស្សដែលមិនមានរូបភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគេទេ។ ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាប្រសិនបើស្ត្រីសរសេរនៅទីនេះមកខ្ញុំ។ វាគឺសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃការគោរពប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំមិនផ្តល់ឬផ្ញើលុយទេហើយខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តនឹងការចំណាយណាមួយដែរ! ខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបាន។ បើអ្នកផ្តល់កិត្តិយសឱ្យខ្ញុំមកមើលទម្រង់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនឹងថើបអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកណាចង់ទទួលបានចំណេះដឹងជាមួយខ្ញុំអ្នកអាចសរសេរមកខ្ញុំ។ ដំបូងខ្ញុំនឹងមិនសរសេរទៅអ្នកណាទេពីព្រោះខ្ញុំគោរពអ្នក! ប្រសិនបើខ្ញុំមិនឆ្លើយភ្លាមៗវាអាស្រ័យថាខ្ញុំមិនមែនពេញអ៊ីនធឺណេតនៅទីនេះទេ។ ខ្ញុំចង់រៀនអំពីប្រពៃណីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគ្រួសារប្រពៃណី។ ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តក្មេងៗទាំងអស់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិងអ្នកដទៃផងដែរ !!! អរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់អ្នក! 😊🙏

saum an p tr mean nih daoy yokchett toukdeak - ruom banhchoul ptrmean teangoasa ampi daikou ning antorokamm nei p tr mean nih !!! chue khnhom : khnhom minmen chea anak lengolbeng te haey khnhom min leng !!! khnhom mean sechaktei rikreay knong kar niyeay cheamuoy neari srasa saat ning kuor aoy sraleanh del mean ayou chanloh pi 18 tow 50 chhnam khnhom chng roksaa tomneaktomnng srasa saat sangkom ning karkorp cheamuoy puokke . khnhom kitthea strei mk pi bratesa thai lav kampouchea ning vietneam kuor aoy chabarommo ning srasa saat khlang nasa . khnhom meul tow min troemte samreab kechchakar del srapichasrapil noh te bonte cheatoutow samreab mnoussa nei strei pheak akne pheap teakteanh pheap srasa saat ning chritalokkhan robsa neang . khnhom chaulchett koumnit beb brapeinei robsa strei now pheak akne samreab theroksaa kruosaear bonte khnhom chaulchett mnoussa akrak . , strei ktaw ning baekchamh chett phng der . khnhom korp real karngear ryy karngear del strei trauv thveu ( thveukear now kromhoun thveukear now tam bratesa krobkrong karngear anak thveukear krawbratesa ryy thveukear nowknong bar ryy santhakar) . khnhom min chng thveubeab anaknea te . anak ach suor khnhom avei krobyeang del anak chng doeng ampikhnhom !! brasenbae vea chea banhhea samreab strei srasa saat del khnhom ban riebkear neang min trauv teaktng khnhom te! brasenbae vea min mean banhhea te khnhom nung sabbaychett champoh kar chchek ning chchek leng da la ning kuor aoy korp . ach chea kalobrichchhet pitabrakd ach thveu tow ban . khnhom min chhlaey saamnuor robsa mnoussa del min mean roubpheap robsa puokke nowknong bravotteroub robsa puokke te . khnhom ka chhlaey tha brasenbae strei sarser now tinih mk khnhom . vea ku samreab khnhom kreante chea banhhea nei karkorp bonnaoh . khnhom min phtal ryy phnhae louy te haey khnhom ka min penhchett nung kar chamnay namuoy der! khnhom ach tomneaktomnng ban . bae anak phtal ketteysa aoy khnhom mk meul tomrong robsakhnhom now tinih khnhom nung thaeb anak . brasenbae anaknea chng ttuol ban chamnehdoeng cheamuoy khnhom anak ach sarser mk khnhom . dambaung khnhom nung min sarser tow anaknea te piproh khnhom korp anak! brasenbae khnhom min chhlaey phleam vea asry tha khnhom minmen penh ai n thu ne t now tinih te . khnhom chng rien ampi brapeinei asai akne cheapisesa kruosaear brapeinei . khnhom ka chaulchett kmeng teangoasa khlang nasa khnhom ning anakadtei phng der !!! arkoun samreab kar at thmot robsa anak! 😊🙏

Laos:
ກະລຸນາອ່ານລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນີ້ - ລວມທັງຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມງານແລະການສົນທະນາຂອງໂປຼໄຟລ໌ນີ້ !!! ເຊື່ອຂ້ອຍ: ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນັກຫລອກລວງແລະຂ້ອຍບໍ່ວາງແຜນ !!! ຂ້ອຍມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເວົ້າກັບແມ່ຍິງທີ່ ໜ້າ ຮັກແລະ ໜ້າ ຮັກໃນໄວອາຍຸ 18 ຫາ 50 ປີ, ຂ້ອຍຢາກຮັກສາການຕິດຕໍ່ທີ່ດີ, ສັງຄົມແລະຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ໄປນີ້. ຂ້ອຍຄິດວ່າແມ່ຍິງຈາກປະເທດໄທ, ລາວ, ກຳ ປູເຈຍແລະຫວຽດນາມແມ່ນ ໜ້າ ສົນໃຈແລະສວຍງາມຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງແຍງວຽກງານທີ່ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໂດຍລວມ ສຳ ລັບບຸກຄົນຂອງຄົນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຄວາມມີສະ ເໜ່, ຄວາມງາມແລະຄຸນລັກສະນະຂອງນາງ. , ແມ່ຍິງຮ້ອນແລະເປີດໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ. ຂ້ອຍນັບຖືທຸກໆວຽກຫຼືວຽກທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງເຮັດ (ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງວຽກ, ອິດສະຫຼະຫຼືເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຖບຫລືໂຮງແຮມ). ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ ທຳ ຮ້າຍໃຜ. ເຈົ້າສາມາດຖາມຂ້ອຍທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ !! ຖ້າມັນເປັນປັນຫາ ສຳ ລັບຜູ້ຍິງງາມທີ່ຂ້ອຍແຕ່ງງານແລ້ວ, ນາງບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ຂ້ອຍ! ຖ້າມັນບໍ່ມີບັນຫາ, ຂ້ອຍຈະດີໃຈກັບການສົນທະນາແລະສົນທະນາທີ່ງາມແລະເຄົາລົບ. ອາດຈະເປັນວັນທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕອບ ຄຳ ຖາມຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຮູບພາບຂອງຕົວເອງໃນໂປຼໄຟລ໌ຂອງພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຕອບພວກຜູ້ຍິງວ່າຖ້າພວກເຂົາຂຽນບ່ອນນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍ. ມັນແມ່ນ ສຳ ລັບຂ້ອຍພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງທີ່ ໜ້າ ນັບຖື. ຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫລືສົ່ງເງິນແລະຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານໃດທີ່ຕ້ອງເສຍເງິນ! ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້. ຖ້າເຈົ້າໃຫ້ກຽດຂ້ອຍທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂປຼໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍຢູ່ນີ້ຂ້ອຍຈະຈູບເຈົ້າ. ຖ້າໃຜຢາກຮູ້ຄວາມຮູ້ກັບຂ້ອຍ, ເຈົ້າອາດຂຽນຫາຂ້ອຍ. ໃນຕອນ ທຳ ອິດຂ້ອຍຈະບໍ່ຂຽນຫາໃຜເພາະຄວາມເຄົາລົບຂອງຂ້ອຍ! ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຕອບທັນທີມັນຂື້ນຢູ່ກັບວ່າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຕະຫຼອດເວລາ online ຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້ອຍຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະເພນີອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວດັ້ງເດີມ. ຂ້ອຍກໍ່ມັກເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຫຼາຍ, ຂ້ອຍເອງແລະຄົນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ !!! ຂອບໃຈ ສຳ ລັບຄວາມອົດທົນຂອງທ່ານ! 😊🙏

kaluna an lamadlavang kiauakabkhomunni luamthang khomunthang mod kiauakab khu huamngan lae kansonthana khong op failni seu khony khony boaemn nak lokluang lae khonybouaangaephn khony mikhuaam nyindithicha vaokabaemnyingthi na haklae na hak nai vaioaiu 18 ha 50 pi khonyyak haksakan tidto thidi sangkhom lae khuaam khaolob topaini khonykhidva aemnying chakpathedthai lav kam pu chia lae viadnamaemn na sonchai laesuanyngam rai khaphachao bophiangaet boengaenyng viakngan thimikhuaam rong hai theoanan aetodnyluam sam lab bukkhon khongkhon tauaenooksiangtai khuaam misa ne khuaamngam lae khunlaksana khongnang aemnying hon lae poedchai sendiauakan khony nabthu thuk viak ru viak thi aemnyingtonghed heduaiakyu bolisad heduaiakyu naipathed khumkhong viak idsara ru heduaiakyu naiaethb lu ohngaehm khonyboyak tham hai phai chao samad tham khony thukyang thichao yakhu kiauakabkhony tha manpenpanha sam lab phunying ngam thikhony aetngngan aelv nang botong tidto khony thaman bomibanha khonycha dichai kab kansonthana lae sonthanathi ngam lae khaolob adchapen van thiaethching adcha penpaidai khaphachao botob kham tham khongphu thibomi hubphab khongtuaoeng nai op fail khongphuakkhao khaphachao kotob phuak phunying va thaphuak khaokhian bonni haikhony manaemn sam lab khony phiangaetpenleuongthi na nabthu khonybo hai lu songngoen lae khonybo daihabkhuaam opd pandai thitong siangoen khony samad tidtodai thachao haikiad khony thimayiamyam op fail khongkhony yuni khonycha chub chao thaphaiyakhu khuaamhu kab khony chao ad khian ha khony naiton tham id khonycha bo khian ha phai phokhuaam khaolob khongkhony tha khonybo tob thanthi man khunyukab va khony boaemn taroduaela online yuthini khonyyak hianhu kiauakab papheni asitauaenooksiangtai odnysaphoaemn khobkhua dangdoem khonyko mak deknony thukkhon rai khony eng lae khonunsenkan khobchai sam lab khuaam odthon khongthan

Vietnam:
VUI LÒNG ĐỌC KỸ TIỂU SỬ NÀY - BAO GỒM TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC VÀ SỰ QUAN TÂM CỦA HỒ SƠ NÀY !!! TIN TÔI: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LỪA ĐẢO VÀ TÔI KHÔNG CHƠI !!! Tôi rất vui được nói chuyện với những phụ nữ dễ mến và dễ mến trong độ tuổi từ 18 đến 50, tôi muốn giữ mối liên hệ tốt đẹp, xã giao và tôn trọng sau đây với họ. Tôi nghĩ rằng phụ nữ Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam rất thú vị và rất xinh đẹp. Tôi không chỉ tìm kiếm những mối quan hệ khiêu dâm mà nhìn chung về con người của người phụ nữ Đông Nam Á, thần thái, vẻ đẹp và tính cách của cô ấy. , người phụ nữ nóng bỏng và cởi mở quá. Tôi tôn trọng mọi công việc hoặc công việc mà phụ nữ phải làm (làm việc trong công ty, làm việc trên đồng quê, công việc hành chính, dịch giả tự do hoặc làm việc trong quán bar hoặc khách sạn). Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Bạn có thể hỏi tôi tất cả những gì bạn muốn biết về tôi !! Nếu là một vấn đề đối với một người phụ nữ tử tế mà tôi đã kết hôn, cô ấy không được liên lạc với tôi! Nếu nó không có vấn đề gì, tôi sẽ rất vui vì một cuộc nói chuyện và trò chuyện tốt đẹp và tôn trọng. Có thể là một ngày thực sự sẽ có thể. Tôi không trả lời câu hỏi của những người không có hình ảnh của họ trong hồ sơ của họ, tôi cũng trả lời những cô gái tiểu thư nếu họ viết thư cho tôi ở đây. Đối với tôi đó chỉ là vấn đề tôn trọng. Tôi không cho hay gửi tiền và tôi không ưu ái gì mà tốn kém tiền bạc! Tôi có thể liên hệ với đường dây. Nếu bạn cho tôi vinh dự được ghé thăm trang cá nhân của tôi ở đây, tôi sẽ gửi cho bạn một nụ hôn. Nếu ai đó muốn tìm hiểu kiến thức với tôi, bạn có thể viết thư cho tôi. Tôi sẽ không viết thư cho bất cứ ai lúc đầu vì sự tôn trọng của tôi dành cho bạn! Nếu tôi không trả lời ngay lập tức, điều đó phụ thuộc vào việc tôi không trực tuyến toàn bộ thời gian ở đây. Tôi muốn tìm hiểu về các truyền thống Đông Nam Á, đặc biệt là các gia đình truyền thống. Tôi cũng rất thích tất cả trẻ em, của tôi và những người khác nữa !!! Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn! 😊🙏

Looking for: Female 18 - 50 years old

for: Friendship, Romance

Weight: 40 kg - 100 kg

Height: 140 cm - 179 cm

Figure: Athletic, Fat, Normal, Plump, Slender, Thin

Hair: Auburn, Bald, Black, Blond, Chestnut, Fair, Grey, Livery, Other, Red, Streaks of gray, White

Hair length: Average, Cut, Long, Short, Very long, Very short

Eyes: Black, Blue, Brown, Green, Grey, Other, Walnut

Ethnic origin: Africa, Arab, Asia, Europe, India, Other, Spanish

Religion: Agnostic, Atheist, Buddhist, Catholic, Christian, Hinduism, Judaism, Muslim, Orthodox, Protestant, Shenism, Shinto

Academic degree: Bachelor Degree, College student, High school student, Master Degree, Other, PhD/Doctorate, Pupil, Self-taught, University student

Profession: Accountant, Actor, Advertiser, Aesthete, Agronome, Assistant, Attorney, Bookseller, Business man, Consultant, Cook, Dentist, Director, Doctor, Driver, Employee, Engineer, Fireman, Florist, Graphic artist, Hairdresser, Hospital attendant, Instructor, Journalist, Lawyer, Librarian, Military, Musician, Official, Other, Painter, Police, Retiree, Secretary, Sportsman, Student, Teacher, Technician, Unemployed, Waiter, Webmaster, Worker, Writer

Income: From 100,000 - 200,000 ฿/year, From 200,000 - 300,000 ฿/year, From 300,000 - 400,000 ฿/year, From 400,000 - 500,000 ฿/year, From 500,000 - 750,000 ฿/year, From 750,000 - 1,000,000 ฿/year, Less than 100,000 ฿/year, More than 1,000,000 ฿/year

Style: Business, Classic, Fashion, Free, Grunge, Other, Provincial, Punk, Sport

Marital Status: Divorced, Married, Separated, Single, Widowed

Children: 1-2 children, 3-4 children, Dislike children, Don't want children, More than 4 children, No children, They don't live with me, Want more children, Want to have some

Smoking Habits: I don't smoke

Drinking habits: I love drinking, No, thank you, Occasionally, Social occasions

Zodiac: Aquarius, Aries, Cancer, Capricorn, Gemini, Leo, Libra, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Virgo

I want to keep the following nice, social and respectful contact with women from Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. I do not want to hurt anyone.

If it is a problem for a nice woman that I am married, she must not contact me! If it would be no problem, I would be happy about a nice and respectful talking and chat. Every woman who gives me the honour visiting my profile will get a kiss. But I don't be the first writing a message because of my respekt for the women.

You can ask me everything what you want to know about me!! If you want to get stil a child you can ask me! If you want to talk with me, you can use line. Thank you for your patience!😊🙏

Thailand:
ฉันต้องการให้การติดต่อกับผู้หญิงไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามที่ดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีสังคมและมีเกียรติ ฉันไม่ต้องการทำร้ายใคร

หากเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงแสนดีที่ฉันแต่งงานแล้วเธอต้องไม่ติดต่อฉัน! ถ้ามันจะไม่มีปัญหาฉันก็มีความสุขกับการพูดคุยและสนทนาที่ดีและเคารพ ผู้หญิงทุกคนที่ให้เกียรติฉันในการเยี่ยมชมโปรไฟล์ของฉันจะได้รับการจูบ แต่ฉันไม่ได้เป็นคนแรกที่เขียนข้อความเพราะ respekt ของฉันสำหรับผู้หญิง

คุณสามารถถามฉันได้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับฉัน !! ถ้าคุณอยากมีลูกคุณสามารถถามฉันได้! ถ้าอยากคุยด้วยก็ใช้ line. ขอบคุณที่อดทนรอ😊🙏

C̄hạn t̂xngkār h̄ı̂kār tidt̀x kạb p̄hū̂h̄ỵing thịy lāw kạmphūchā læa weīydnām thī̀ dī t̀x pị nī̂ pĕn s̄ìng thī̀ dī s̄ạngkhm læa mī keīyrti c̄hạn mị̀ t̂xngkār thảr̂āy khır

h̄āk pĕn pạỵh̄ā s̄ảh̄rạb p̄hū̂h̄ỵing s̄æn dī thī̀ c̄hạn tæ̀ngngān læ̂w ṭhex t̂xng mị̀ tidt̀x c̄hạn! T̄ĥā mạn ca mị̀mī pạỵh̄ā c̄hạn k̆ mī khwām s̄uk̄h kạb kār phūd khuy læa s̄nthnā thī̀ dī læa kheārph p̄hū̂h̄ỵing thuk khn thī̀ h̄ı̂ keīyrti c̄hạn nı kār yeī̀ym chm porfịl̒ k̄hxng c̄hạn ca dị̂ rạb kār cūb tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ pĕn khn ræk thī̀ k̄heīyn k̄ĥxkhwām pherāa respekt k̄hxng c̄hạn s̄ảh̄rạb p̄hū̂h̄ỵing

khuṇ s̄āmārt̄h t̄hām c̄hạn dị̂ thuk reụ̄̀xng thī̀ khuṇ xyāk rū̂ keī̀yw kạb c̄hạn!! T̄ĥā khuṇ xyāk mī lūk khuṇ s̄āmārt̄h t̄hām c̄hạn dị̂! T̄ĥā xyāk khuy d̂wy k̆ chı̂ line. K̄hxbkhuṇ thī̀ xdthn rx😊🙏

Cambodia (khmer):
ខ្ញុំចង់រក្សាទំនាក់ទំនងស្រស់ស្អាតសង្គមនិងគួរឱ្យគោរពដូចខាងក្រោមជាមួយនារីមកពីប្រទេសថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាម។ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកណាទេ។

ប្រសិនបើវាជាបញ្ហាសម្រាប់ស្ត្រីស្រស់ស្អាតដែលខ្ញុំបានរៀបការនាងមិនត្រូវទាក់ទងខ្ញុំទេ! ប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តចំពោះការជជែកនិងជជែកលេងដ៏ល្អនិងគួរឱ្យគោរព។ ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវកិត្តិយសដែលបានមកទស្សនាទម្រង់របស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានការថើប។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសរសេរសារដំបូងទេដោយសារតែការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ស្ត្រី។

អ្នកអាចសួរខ្ញុំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ដឹងអំពីខ្ញុំ !! ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រឡាក់ក្មេងអ្នកអាចសួរខ្ញុំ! ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយជាមួយខ្ញុំអ្នកអាចប្រើខ្សែ។ សូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក! 😊🙏

khnhom chng roksaa tomneaktomnng srasa saat sangkom ning kuor aoy korp dauch khangokraom cheamuoy neari mk pi bratesa thai lav kampouchea ning vietneam . khnhom min chng thveubeab anaknea te .

brasenbae vea chea banhhea samreab strei srasa saat del khnhom ban riebkear neang min trauv teaktng khnhom te! brasenbae vea min mean banhhea te khnhom nung sabbaychett champoh kar chchek ning chchek leng da la ning kuor aoy korp . strei krobroub del phtal aoy khnhom nouv ketteysa del ban mk tossaana tomrong robsakhnhom nung ttuol ban kar thaeb . bonte khnhom minmen chea anak sarser sar dambaung te daoysaarte kar bangheanh robsakhnhom samreab strei .

anak ach suor khnhom avei krobyeang del anak chng doeng ampikhnhom !! brasenbae anak chng braleak kmeng anak ach suor khnhom! brasenbae anak chng niyeay cheamuoy khnhom anak ach brae khsae . saum arkoun champoh kar atthmot robsa anak! 😊🙏

Laos:
ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຮັກສາການຕິດຕໍ່ທີ່ດີ, ສັງຄົມແລະເຄົາລົບຕໍ່ໄປນີ້ກັບແມ່ຍິງຈາກປະເທດໄທ, ລາວ, ກຳ ປູເຈຍແລະຫວຽດນາມ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ ທຳ ຮ້າຍໃຜ.

ຖ້າມັນເປັນປັນຫາ ສຳ ລັບຜູ້ຍິງງາມທີ່ຂ້ອຍແຕ່ງງານແລ້ວ, ນາງບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ຂ້ອຍ! ຖ້າມັນບໍ່ມີບັນຫາ, ຂ້ອຍຈະດີໃຈກັບການໂອ້ລົມແລະສົນທະນາທີ່ງາມແລະເຄົາລົບ. ແມ່ຍິງທຸກໆຄົນທີ່ໃຫ້ກຽດຂ້ອຍໄປຢ້ຽມຢາມໂປຼໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການຈູບ. ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຜູ້ ທຳ ອິດທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມເນື່ອງຈາກວ່າຂ້ອຍ ກຳ ລັງວາງແຜນ ສຳ ລັບແມ່ຍິງ.

ເຈົ້າສາມາດຖາມຂ້ອຍທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ !! ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຕ້ຍເດັກທ່ານສາມາດຖາມຂ້ອຍໄດ້! ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົມກັບຂ້ອຍ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສາຍ. ຂອບໃຈ ສຳ ລັບຄວາມອົດທົນຂອງທ່ານ! 😊🙏

khaphachao tongkan thicha haksakan tidto thidi sangkhom lae khaolob topaini kab aemnying chakpathedthai lav kam pu chia lae viadnam khonyboyak tham hai phai

tha manpenpanha sam lab phunying ngam thikhony aetngngan aelv nang botong tidto khony thaman bomibanha khonycha dichai kabkan olom lae sonthanathi ngam lae khaolob aemnying thukkhon thi haikiad khony paiyiamyam op fail khong khonycha daihabkan chub aetkhony boaemnphu tham id thikhian khokhuaam neuongchakvakhony kam languaangaephn sam lab aemnying

chao samad tham khony thukyang thichao yakhu kiauakabkhony thathantongkan teny dek thansamad tham khonydai thathantongkan lomkab khony thansamad sai sai khobchai sam lab khuaam odthon khongthan

Vietnam:
Tôi muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, xã hội và tôn trọng sau đây với phụ nữ Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai.

Nếu có vấn đề gì với một người phụ nữ tử tế mà tôi đã kết hôn, cô ấy không được liên lạc với tôi! Nếu nó không có vấn đề gì, tôi sẽ rất vui vì một cuộc nói chuyện và trò chuyện tốt đẹp và tôn trọng. Mỗi người phụ nữ cho tôi vinh dự truy cập trang cá nhân của tôi sẽ nhận được một nụ hôn. Nhưng tôi không phải là người đầu tiên viết tin nhắn vì tôi thích phụ nữ.

Bạn có thể hỏi tôi tất cả những gì bạn muốn biết về tôi !! Nếu bạn muốn có một đứa trẻ, bạn có thể hỏi tôi! Nếu bạn muốn nói chuyện với tôi, bạn có thể sử dụng đường dây. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn! 😊🙏

Arts

Cars

Cinema

Dance

Internet

Kitchen

Lecture

Literature

Museum

Music

Odd jobs

Painting

Restaurant

Shopping

Sport

Theater

Travels

TV

Comments

Saowanee11 2 days ago

Oh my God, so many details.

Add
top