หาแฟนจอร์เจีย

หาแฟนจอร์เจียออนไลน์วันนี้ 100%ฟรีหาคู่จากจอร์เจีย

Mariamaje12

27 ปี

จอร์เจีย, Dushet'is Raioni, Bakurkhevi

ค้นหา ชาย จาก 39 ไปยัง 70

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 วันที่ผ่านมา

Missing you

I am an easy-going person, caring, loving, honest,understanding with sense of humor, down -to...

queenbee147

33 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา ชาย จาก 48 ไปยัง 90

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 3 วันที่ผ่านมา

Honesty is the best dignity

I am a very kind and sensitive person.I have a big heart.My friends can tell you that there is no...

Daskumar

33 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 26 ไปยัง 35

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 49 นาทีที่ผ่านมา

Berosh

30 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา สาวประเพศสอง จาก 18 ไปยัง 30

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 วันที่ผ่านมา

tata85

32 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา ชาย จาก 40 ไปยัง 65

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 4 วันที่ผ่านมา

hoping to meet a nice man

“Sometimes I feel as though there are two me's, one coasting directly on top of the other: the...

NoOne118

20 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi, Art'ana

ค้นหา สาวประเพศสอง จาก 18 ไปยัง 90

7 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

chiko70

47 ปี

จอร์เจีย, Ajaria, Maradidi

ค้นหา หญิง จาก 25 ไปยัง 90

4 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

find wife

ishchy edinstvennyiy krasivyiy raskrepashchennyiy svobodnyiy

Dilal

30 ปี

จอร์เจีย, Ajaria, Batum

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 45

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Mari123

28 ปี

จอร์เจีย, Dushet'is Raioni

ค้นหา ชาย จาก 28 ไปยัง 90

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Georgejal

21 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

10 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

jesuschild3453

33 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา ชาย จาก 48 ไปยัง 90

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Honesrty is the best dignity

Thanks for droping by to read my article on my profile. There is no one on earth more serious...

RRamil

31 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi, Saniore

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

0 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

dajesuschild876

59 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 47 ไปยัง 90

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 เดือนที่ผ่านมา

love is beautiful

I am a lover, comforter and a God fearing man. I am full of joy and happiness, I am a man of...

vincent88888

34 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi, P'shaveli

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

7 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 เดือนที่ผ่านมา

james345

25 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 31

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 เดือนที่ผ่านมา

Vaxo777

25 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 เดือนที่ผ่านมา

If u want add me in line id: taxuna7

cutebiglad

45 ปี

จอร์เจีย, K'ut'aisi

ค้นหา หญิง จาก 45 ไปยัง 90

4 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 1 เดือนที่ผ่านมา

Simple and direct

I have a kind heart and I have a lot of love in my heart to give it to my beloved woman.I'm an...

Pretty81

36 ปี

จอร์เจีย, Ajaria, Adlia

ค้นหา ชาย จาก 45 ไปยัง 60

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 2 เดือนที่ผ่านมา

A journey of million miles starts with a step.

I am just simple by nature, easy going and friendly.

malakmad

27 ปี

จอร์เจีย, Ajaria, Bat'umi

ค้นหา ชาย จาก 40 ไปยัง 90

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 2 เดือนที่ผ่านมา

love me for who i am

i am loving caring and i am me i like to make healthy friends and spend time with my loved ones...

balkan2017

39 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 3 เดือนที่ผ่านมา

hi everyone !

Kenchuky

34 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 27 ไปยัง 52

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 5 เดือนที่ผ่านมา

Dati123

19 ปี

จอร์เจีย, No region, Kutais

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 5 เดือนที่ผ่านมา

Ich heiße Dati... Ich komme aus georgien... Jetzt wohne ich in Bayern... Ich mag verbringen......

David777

30 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi, Lalisquri

ค้นหา สาวประเพศสอง จาก 18 ไปยัง 35

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 5 เดือนที่ผ่านมา

Красавчик,вобщетомоя бабушкаговорилачто

Anna077

29 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา ชาย จาก 43 ไปยัง 60

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 6 เดือนที่ผ่านมา

Am interested in serious relationship a good man

l'm interested in meeting new friend am single never been married no kids am interested in a...

lesbian_love

24 ปี

จอร์เจีย, K'ut'aisi

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 56

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 7 เดือนที่ผ่านมา

Krle12345

19 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

0 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 8 เดือนที่ผ่านมา

Sophio77

29 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา ชาย จาก 43 ไปยัง 65

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 8 เดือนที่ผ่านมา

Am interested in serious relationship

Am interested in serious relationship a good man open minded man responsible man...i believe in...

Georgesulaka

20 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

2 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 9 เดือนที่ผ่านมา

Desmonde

46 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 28 ไปยัง 58

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 9 เดือนที่ผ่านมา

Hello everyone

my name is Desmond, i leave and work in Georgia country in europe, i am single father, good...

svliki

29 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 11 เดือนที่ผ่านมา

Endy336

31 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi, P'shaveli

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

0 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 11 เดือนที่ผ่านมา

I love honesty.I'm very gentle,romantic and loving.i believe in a true relationship.i dont need...

Giorgi

25 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

0 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 11 เดือนที่ผ่านมา

Terry200

51 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 40 ไปยัง 90

0 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 11 เดือนที่ผ่านมา

Ibikunle

38 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 26 ไปยัง 90

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 11 เดือนที่ผ่านมา

Am a hard working man looking for a woman that will be my soulmate and my wife

Brownchrist

51 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 12 เดือนที่ผ่านมา

am cool man looking for a woman to get married with

tomsawyer

34 ปี

จอร์เจีย, T'bilisi

ค้นหา หญิง จาก 20 ไปยัง 30

17 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 14 เดือนที่ผ่านมา

Richy1133

44 ปี

จอร์เจีย, Chiat'ura

ค้นหา หญิง จาก 25 ไปยัง 55

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 16 เดือนที่ผ่านมา

Seeking for Love...

I just haven't found "the one" yet and thats what I'm searching for. Someone to hold, to smile...

Tidaa

30 ปี

จอร์เจีย, Abkhazia, Abgarkhuki

ค้นหา ชาย จาก 35 ไปยัง 65

1 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 17 เดือนที่ผ่านมา

อยากแต่งงาน มีครอบครัว ช่วยกันทำงาน

ฮแันเรียนจบปริญญาตรี การตลาด ทำงานได้ งานบ้านก็ถนัด กับข้าวเก่ง

Frank_900

35 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

4 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 19 เดือนที่ผ่านมา

james_900

51 ปี

จอร์เจีย

ค้นหา หญิง จาก 18 ไปยัง 90

3 ภาพถ่าย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 19 เดือนที่ผ่านมา