โปรไฟล์: Tuakanda

ชื่อ: tuakanda

ฉัน: ชาย

อายุ: 23 ปี

ประเทศ: ไทย, กรุงเทพมหานคร

การเชื่อมต่อล่าสุด: 13 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 18-30 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ

ภาพถ่าย

ความสูง:
173 ซ.ม

น้ำหนัก:
65 ก.ก

เชื้อชาติ:
เอเชีย

ระดับการศึกษา:
นักศึกษามหาวิทยาลัย

สถานภาพ:
โสด

ทัศนคติต่อการดื่ม:
เมื่อเข้าสังคม

มองหา: หญิง (โสด) 18 - 30 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ

สัญชาติ: ไทย

ศาสนา: ชาวพุทธ

สถานภาพ: โสด

กีฬา

ท่องเที่ยว

เพลง

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม