โปรไฟล์: Frankd

ชื่อ: frank Douglas

ฉัน: ชาย

อายุ: 50 ปี

ประเทศ: สหราชอาณาจักร, London, City of

ใช้งานล่าสุด: 34 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 35-63 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
อังกฤษ

ภาษา:
English

เชื้อชาติ:
ยุโรป

ศาสนา:
ชาวคริสเตียน

อาชีพ:
นักธุรกิจ

สถานภาพ:
หย่าร้าง

เด็กๆ:
เด็ก 1-2 คน

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันไม่สูบบุหรี่

ทัศนคติต่อการดื่ม:
บางครั้งบางคราว

ราศรี:
ราศีตุล

Basically I love life and I love living life. I enjoy the outdoors, traveling, restaurants, laughing, going to cultural events, and socializing with quality people. Its just better living and sharing life with someone special. If you’d like to know more Say “hi”. I didn’t reveal a lot about my Self for you to read on purpose. Rather we chat, talk, engage in conversation to get to know each other instead of us reading through a long page in this section about each other. Also, just because someone looks like a good match “on paper”, doesn’t necessarily translate in reality. Six things I could never do without: 1) Great food 2) Music 3) 5 Senses 4) Love 5) Sex and Adrenaline I used to say the ocean/beach, but I’ve since learned that I would give up the beach for some daily spooning. (the hugging kind and kissing)lol

มองหา: หญิง (โสด) 35 - 63 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม