โปรไฟล์: Destkw82

ชื่อ: Desmond

ฉัน: ชาย

อายุ: 36 ปี

ประเทศ: สิงคโปร์, No region, Bukit Merah Estate

ใช้งานล่าสุด: 34 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 18-35 ปี

สำหรับ: โรแมนติก

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
สิงคโปร์

ภาษา:
English

สถานภาพ:
โสด

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันสูบบุหรี่

มองหา: หญิง (โสด) 18 - 35 ปี

สำหรับ: โรแมนติก

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม