โปรไฟล์: Destkw82

ชื่อ: Desmond

ฉัน: ชาย

อายุ: 34 ปี

ประเทศ: สิงคโปร์, No region, Bukit Merah Estate

การเชื่อมต่อล่าสุด: 20 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 18-35 ปี

สำหรับ: โรแมนติก

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
สิงคโปร์

ภาษา:
English

สถานภาพ:
โสด

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันสูบบุหรี่

มองหา: หญิง (โสด) 18 - 35 ปี

สำหรับ: โรแมนติก

ของขวัญ

ส่งของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม