โปรไฟล์: Bangkokman

วัยกลางคน เคใหญ่ ชอบกระเทย ทำได้ทุกรูปแบบ ครับผม

ชื่อ: bangkokman

ฉัน: ชาย

อายุ: 42 ปี

ประเทศ: ไทย

การเชื่อมต่อล่าสุด: 51 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 18-80 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
ไทย

ภาษา:
Thai, English

มองหา: หญิง (โสด) 18 - 80 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ส่งของขวัญ

ความเห็น

Deleted Profile - 05-07-2015

Hi! I came across your profile over here It really caught my eye. Don't really why. May be because you're special to me.And I would like to get to know you better. I hope you like my photos, please let me know. I'm going to visit your beautiful country soon and I would be happy to have someone over there who can show me around. I'm a foreign girl but I can speak English very well so we will have no problems in communicating. I am expecting your fast reply and you can contact me through this email address OR you can send me your email so that i will contact you for easy communication, email address ( trinitywaleed AT gmail) Your new friend,Trinity

เพิ่ม