โปรไฟล์: Phuket

ชื่อ: www.facebook.com/Ragnarulfdal

ฉัน: ชาย

อายุ: 33 ปี

ประเทศ: ไอซ์แลนด์, Gullbringusysla, Reykjav

การเชื่อมต่อล่าสุด: 14 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 18-30 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
ชาวไอซแล็นด์

ภาษา:
English, Spanish, Danish

มองหา: หญิง (โสด) 18 - 30 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ส่งของขวัญ

ความเห็น

Deleted Profile - 26-11-2015

เพิ่ม