โปรไฟล์: Nick212

ชื่อ: Nick

ฉัน: ชาย

อายุ: 34 ปี

ประเทศ: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ใช้งานล่าสุด: 36 นาทีที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 18-50 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
ชาวแคนาดา

ภาษา:
English

ความสูง:
182 ซ.ม

Ok, I just have to be real… I like going out for drinks and having fun but I find more peace and have more fun just kicking back. I love the beach, watching football, movies, writing music and poetry, spontaneous trips, and learning about all the things I thought I knew but now realize I had no idea about. It’s a crazy world, let’s be crazy together.

มองหา: หญิง 18 - 50 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

Someone sweet caring loving

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม