โปรไฟล์: Meena4224

ชื่อ: So very hard here to find good men

ฉัน: หญิง

อายุ: 41 ปี

ประเทศ: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ใช้งานล่าสุด: 2 วันที่ผ่านมา

มองหา: ชาย 36-69 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ภาษา:
English, Thai

ความสูง:
155 ซ.ม

น้ำหนัก:
53 ก.ก

รูปร่าง:
สมส่วน

ผม:
สีดำ

ความยาวผม:
ปานกลาง

ตา:
สีน้ำตาล

ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี

อาชีพ:
คนงาน

สถานภาพ:
หย่าร้าง

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันไม่สูบบุหรี่

ทัศนคติต่อการดื่ม:
ไม่,ขอบคุณ

Find to hard here
Someone for meet and good man for me
I hope so
Thanks read my profile
Ask everything I’m welcome answer
Serious and no play please

มองหา: ชาย 36 - 69 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

เด็กๆ: ไม่ต้องการบุตร

ทัศนคติการสูบบุหรี่: ฉันไม่สูบบุหรี่

Love real and serious
I don’t like to play game boring
Thanks

ของขวัญ

ความเห็น

DavidB_21 - 30-11-2018

>>IF YOU ARE 100 % SURE AND SERIOUS ,FROM YOUR HEART MIND AND SOUL ,,THEN PLEASE READ MY PROFILE WELL , YOU WILL KNOW ME WELL AND, UNDERSTAND ME CLEAR . I , HAVE BROWN SKIN ,,iam 57 yrs old i,am alone 15 yrs ,.SERIOUS RELATIONSHIP , WITHOUT COMPLICATION MUTUAL UNDERSTANDING
i want one man women, no greedy materialist women , <i,am not a toy to be PLAYED WITH ,i,am good man do not break or play with my heart / i,am human like you too dear . if you are not serious then do not bother REPLY ME ok, SO WE CAN TALK FACE TO FACE ON CAMERA
if you are serious then reply me ,PLEASE DO NOT IMPRESS ME WITH YOUR, OUTSIDE BEAUTY , I WANT INSIDE BEAUTY
I DO have whatsapp , wechat and skype
if you want me, THEN please REPLY ?

เพิ่ม