โปรไฟล์: Mauerhan

ชื่อ: lafon

ฉัน: ชาย

อายุ: 63 ปี

ประเทศ: ไทย, เชียงราย, Chiengmuan

การเชื่อมต่อล่าสุด: 24 นาทีที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 30-44 ปี

สำหรับ: ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
ฝรั่งเศส

ภาษา:
English, Thai, French

ความสูง:
179 ซ.ม

น้ำหนัก:
65 ก.ก

รูปร่าง:
ปกติ

เชื้อชาติ:
ยุโรป

ศาสนา:
ชาวคริสเตียน

ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี

อาชีพ:
อื่น ๆ

สถานภาพ:
หย่าร้าง

เด็กๆ:
เด็ก 1-2 คน

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันไม่สูบบุหรี่

ทัศนคติต่อการดื่ม:
ไม่,ขอบคุณ

ราศรี:
ราศีมีน

มองหา: หญิง (โสด) 30 - 44 ปี

สำหรับ: ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม