โปรไฟล์: London

ชื่อ: London

ฉัน: ชาย

อายุ: 35 ปี

ประเทศ: นิวซีแลนด์, No region

การเชื่อมต่อล่าสุด: 30 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 23-90 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ภาพถ่าย

สัญชาติ:
ซามัว

ภาษา:
English, Samoan

มองหา: หญิง (โสด) 23 - 90 ปี

สำหรับ: มิตรภาพ, การแต่งงาน, โรแมนติก, ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ความเห็น

เพิ่ม