โปรไฟล์: Joe2blake

hi,

ชื่อ: joe

ฉัน: ชาย

อายุ: 57 ปี

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา, New York, Brooklyn

ใช้งานล่าสุด: 44 เดือนที่ผ่านมา

มองหา: หญิง 40-90 ปี

สำหรับ: ความสัมพันธ์

ภาษา:
English, English, English

ความสูง:
221 ซ.ม

น้ำหนัก:
95 ก.ก

รูปร่าง:
ปกติ

ผม:
อื่น ๆ

ความยาวผม:
ตัด

ตา:
สีเทา

เชื้อชาติ:
อื่น ๆ

ศาสนา:
ชาวคริสเตียน

ระดับการศึกษา:
นักศึกษามหาวิทยาลัย

อาชีพ:
วิศวกร

สไตล์:
ฟรี

สถานภาพ:
โสด

เด็กๆ:
เด็ก 1-2 คน

ทัศนคติการสูบบุหรี่:
ฉันไม่สูบบุหรี่

ทัศนคติต่อการดื่ม:
บางครั้งบางคราว

ราศรี:
ราศีสิงห์

I like going to the movies, or I watching movies in my room or Cabin, I like swimming, listening to music and dance to any kind of music sing, sailing, going bowling and also a good cook.

มองหา: หญิง (โสด) 40 - 90 ปี

สำหรับ: ความสัมพันธ์

ของขวัญ

ความเห็น

Rizaa_Klowhom - 05-05-2015

Jitrada - 27-04-2015

nice to meet you

เพิ่ม