Profil: Kangtrang

Prénom: แคง

Je suis un(e): Homme

Âge: 44 ans

Pays: Thaïlande

Dernière connexion: il y a 28 mois

Je recherche : Femme 18-90 an

pour: Amitié, Marriage, Romance, Relation sérieuse

ทุกคนย่อมผ่านอะไรต่ออะไรมาในชีวิตแต่ที่แน่ๆในปัจจุบันและอนาคตก็คงจะทำในสิ่งที่ดีและมีค่ารักษาไว้กับเราให้ยาวนานตลอดไป******* **** ความจริงและความจริงใจคงหายากบนโลกโซลเชียล น่าหดหู่ใจกว่าบนโลกแห่งการใช้ชีวิ่ตบนทางเท้าที่เรานั้นสามารถมองเห็นในความจริง*** ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน ทุกๆคน คับ

Je recherche : Femme (Célibataire) 18 - 90 an

pour: Amitié, Marriage, Romance, Relation sérieuse

Commentaires

Ajouter