Profile: Ryan1253

Fun Canadian Guy

Name: Ryan

I am: Male

Age: 30 years old

Country: Canada, British Columbia, Vancouver

Last active: 3 months ago

Looking for: Female 18-29 years old

for: Friendship, Marriage, Romance, Relationship

Photos

Nationality:
Canadian

Languages:
English

Height:
182 cm

Weight:
80 kg

Figure:
Athletic

Hair:
Other

Hair length:
Very short

Eyes:
Green

Ethnic origin:
Other

Academic degree:
Master Degree

Profession:
Business man

Income:
More than 1,000,000 ฿/year

Style:
Business

Marital Status:
Single

Children:
No children

Smoking Habits:
I don't smoke

Drinking habits:
Occasionally

Zodiac:
Leo

I am honest man seeking a good women to enter into a relationship. I like sports, motorcycles, snowboarding, and good food. I have a good job and make enough money to live a good life ฉันเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์แสวงหาผู้หญิงที่ดีในการเข้าสู่ความสัมพันธ์ ฉันชอบกีฬารถจักรยานยนต์สโนว์บอร์ดและอาหารที่ดี ฉันมีงานที่ดีและหาเงินให้พอมีชีวิตที่ดี
C̄hạn pĕn p̄hū̂chāy thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ s̄æwngh̄ā p̄hū̂h̄ỵing thī̀ dī nı kār k̄hêā s̄ū̀ khwām s̄ạmphạnṭh̒ c̄hạn chxb kīḷā rt̄h cạkr yān ynt̒ s̄ now̒ bxr̒d læa xāh̄ār thī̀ dī c̄hạn mī ngān thī̀ dī læa h̄āngein h̄ı̂ phx mī chīwit thī̀ dī

Looking for: Female 18 - 29 years old

for: Friendship, Marriage, Romance, Relationship

Comments

mikimiki - 12-05-2017

pookko261 - 31-03-2017

Add